Onderwijzend personeel

Directeur    
    Lies Leunen
Lindendreef 56
2320 Hoogstraten
tel.: 0476 98 22 06
     
Kleuterschool    
2,5-jarigen Inn Adriaensen
extra ondersteuning   Frie Hapers
3-jarigen   Greet Mertens 
4-jarigen   Machteld Sanders
4- en 5-jarigen   Inge Brangers
4- en 5-jarigen   Nancy Krols
Zorgverbreding - beleidsondersteuning   Greet Mertens
Bewegingsopvoeding   Greet Mertens
     
Lagere school    
1ste leerjaar A   Myriam Van Rooy
B   Dirk Vervoort
2de leerjaar A   Leen Nees en Agnes Jansen
 B   Jan Horsten
3de leerjaar    Koen Verschueren
4de leerjaar A   Tineke Buyens
 B Ann Oomen
5de leerjaar    Lydie Govaerts en Griet Jansen
 6de leerjaarA   Frits De Prins
B   Dorien Janssens
Zorgco÷rdinator   Greet Sprangers
Agnes Jansen
Griet Jansen
Turnleerkracht   Simon Lenaerts
Leerkr.Niet-Confessionele Zedenleer   Diane Verswijvel
Leerkr.Protestantse Godsdienst   Lia Verschoor
Leerkr.Grieks-Orthodoxe Godsdienst Dana Panaete
Leerkr. Islamitische Godsdienst Abdelali Mahire
Ondersteuning taalontwikkeling   Mieke Verhelst
ICT-co÷rdinator   Griet Jansen